สวนดุสิตโพลเผย คน กทม. 90% เห็นว่าถึงเวลาเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.แล้ว

สวนดุสิตโพลเผย คน กทม. 90% เห็นว่าถึงเวลาเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.แล้ว ‘ชัชชาติ’ ยังมาแรงอันดับ 1

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พบคนกรุงเทพฯ คิดว่าถึงเวลาเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯกทม.” แล้ว ร้อยละ 90.57 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้น่าสนใจเพราะกรุงเทพฯเป็นเมืองหลวง มีความสำคัญ ซึ่งเรื่องที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ การจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ “ผู้ว่าฯกทม.” ควรมีคุณสมบัติทำงานเร็ว แก้ปัญหาไว พร้อมที่จะทำงาน และว่าที่ผู้สมัคร ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาคือ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์


พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. จำนวนทั้งสิ้น 1,135 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564 พบว่า คนกรุงเทพฯคิดว่าถึงเวลาเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯกทม.” แล้ว ร้อยละ 90.57 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้น่าสนใจเพราะกรุงเทพฯเป็นเมืองหลวง มีความสำคัญ ร้อยละ 54.55 เรื่องที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ การจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ ร้อยละ 85.14 “ผู้ว่าฯกทม.” ควรมีคุณสมบัติทำงานเร็ว แก้ปัญหาไว พร้อมที่จะทำงาน ร้อยละ 85.40 จะเลือกผู้ว่าฯกทม.ที่สังกัด พรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้ ร้อยละ 65.72 ถ้าพรรคการเมืองส่งผู้สมัครก็จะเลือกผู้สมัครอิสระมากที่สุด ร้อยละ 38.65 รองลงมาคือ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 20.52 ก้าวไกล ร้อยละ 16.06 เพื่อไทย ร้อยละ 13.58 และว่าที่ผู้สมัครที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 56.72 รองลงมาคือ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 29.60

จากผลโพลครั้งนี้จะเห็นได้ว่าผู้สมัครอิสระครองใจคนกรุงเทพฯ ถึงแม้จะมีพรรคหรือไม่มีพรรคสังกัดก็ไม่มีผล เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงลึกยังพบว่า กลุ่มผู้ตอบอายุ 40 ปีขึ้นไป ชื่นชอบผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนกลุ่มอายุไม่เกิน 30 ปี ชื่นชอบผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล (ถึงแม้จะยังไม่เปิดตัวก็ตาม) ที่สำคัญในช่วง 8 ปีที่ไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าฯนี้ ก็ได้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากขึ้น ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าผู้สมัครอิสระอย่าง รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จะยังคงฐานคะแนนนิยมไว้ได้หรือไม่ เพราะสนามเลือกตั้ง กทม. ถึงแม้จะนอนมาแต่ก็ใช่ว่าจะไว้ใจได้

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อย ไชยเดช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในวันนี้คนกรุงเทพฯ คิดว่าถึงเวลาเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.แล้ว กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงมีความสำคัญ แต่กลับไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.กันมายาวนาน คนส่วนใหญ่ยังต้องการผู้นำหรือผู้บริหารที่มาจากการตัดสินใจเลือกของตนเอง
โดยปัญหาสำคัญที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน คือเรื่องเดิมๆ อย่างการจราจร ระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เคยแก้ไขสำเร็จ

ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ท่านใดที่ชูนโยบายแก้ไขปัญหานี้น่าจะถูกใจคนกรุงเทพฯ นอกจากนี้ คนกรุงเทพฯยังต้องการผู้ว่าฯกทม.ที่ทำงานได้รวดเร็ว แก้ปัญหาฉับไว ถ้าพรรคการเมืองส่งผู้สมัครคนกรุงเทพฯจะเลือกผู้สมัครอิสระมากที่สุด

ซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจมาก สะท้อนให้เห็นว่าคนมองที่ตัวบุคคลและนโยบายมากกว่า ส่วนว่าที่ผู้สมัครที่ได้รับความนิยมมาก ที่สุดขณะนี้ก็ยังยืนหนึ่งที่ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาคือ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หลังจากนี้คงจะมีผู้ที่น่าสนใจ คนอื่นๆ ทยอยประกาศตัวเป็นตัวเลือกให้ชาวกรุงเทพฯได้พิจารณาเพิ่ม คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

 

ข่าวจาก : มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ