ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร

กรมหม่อนไหม

 

ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 22-28 ธันวาคม 2564

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ต่อ จากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ด้านการเกษตร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง ทางเว็บไซต์ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด https://www.qsds.go.th/newqsscret หัวข้อรับสมัครงาน และเว็บไซต์กรมหม่อน ไหม https://www.qsds.go.th หัวข้อประกาศ หรือกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ๆ ร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยเอ็ด อาคารสำนักงานเลขที่ 132 หมู่ที่ 5 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 4356 9007

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ