มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
– ปริญญาตรีทั่วไป 4 ปี 15,190 บาท
– ปริญญาตรี 5 ปี 16,230 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
(3) หากเคยมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการสอนให้นำใบรับรองการทำงานมาแสดง
(4) มีความประพฤติเรียบร้อย

การรับสมัคร
1. กรณีสมัครออนไลน์ ให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nrru.ac.th หรือ http://vpress.nrru.ac.th/personnel/ และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ E-Mail: [email protected] เปิดให้สมัครตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และโทรแจ้งยังโรงเรียน สาคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชลื่มา เบอร์โทรศัพท์ 044-341767 หรือ 093-1024966
2. กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 33 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ