โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

 

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้าง (บาท) 10,200
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 อัตรา ค่าจ้าง (บาท) 10,200
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

3 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา ค่าจ้าง (บาท) 8,300
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.kkh.go.th/hrm/ ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ www.kkh.go.th/hrm/ เลือกหัวข้อ “สมัครงานออนไลน์” และค้นหาหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป”
(2) ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (3) กรอกข้อมูลตามรายละเอียดในเว็บไซต์สมัครงาน (4) อัปโหลดใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน
(5) ชำระเงินค่าสมัครสอบ โดยโอนผ่าน บัญชีโรงพยาบาลขอนแก่น บัญชีเลขที่ 405-1-00688-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น และอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินในเว็บไซต์ สมัครงาน โดยชื่อผู้ชำระเงินต้องเป็นบัญชีของผู้สมัครเท่านั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ