สำนักงานจังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานวิชาการพัสดุ 20-24 ธ.ค.64

 

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการพัสดุ
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี (โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint และการใช้ Internet)


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานจงหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ