สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565

คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน
1) ค่าจ้าง 9,400 บาท
2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
3) เงินค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (จะได้รับเมื่อผ่านทดลองการปฏิบัติงาน 6 เดือน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4) มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 29 ถนนบางแสนสาย 2 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-384-551

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ