ประยุทธ์ อ้าง หลายประเทศเอาระบบเปิดประเทศของไทยไปเป็นต้นแบบ

ได้เฮ! ปีใหม่โฆษกรัฐบาลเผย ศบค.เห็นชอบทุกพื้นที่เปิดบริการและดื่มสุราได้ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.64-1 ม.ค.65 ไม่เกิน 01.00 น. พร้อมให้จัดงานช่วงปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปี ‘บิ๊กตู่’ ปลื้มหลายประเทศนำระบบการเปิดประเทศแบบปลอดภัย Test and Go ของไทยเป็นต้นแบบ ป้องกันการแพร่เชื้อในประเทศ สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวและประเทศต้นทาง


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 ธันวาคม ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 20/2564 เห็นชอบเพิ่ม จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวทั้งจังหวัด รวมพื้นที่สีฟ้า 8 จังหวัด ทุกพื้นที่ให้เปิดบริการและดื่มสุราได้ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.64-1 ม.ค.65 ได้ไม่เกิน 01.00 น. เฉพาะร้านที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก มาตรการจัดงานปีใหม่ตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ผู้ร่วมงานต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม + ตรวจ ATK ขณะที่การเข้าประเทศด้วยระบบ Sandbox และแบบกักตัว (Quarantine Facilities) ทุกช่องทางต้องกักตัว 7 วัน ทั้งนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ได้ติดตามสถานการณ์การกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งแพร่ระบาดไปแล้วมากกว่า 54 ประเทศ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและศึกษาทั้งอาการและความรุนแรงของโรค รวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนและยาต่อเชื้อ รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติของประเทศต่างๆ รวมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งวัคซีน ยา เวชภัณฑ์ เตียงผู้ป่วย เป็นต้น รวมทั้งกำชับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนจากผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เน้นการตรวจคัดกรองและการสอบสวนโรคให้เข้มงวดขึ้น สกัดกั้นควบคุมดูแลการเดินทาง เข้า-ออกประเทศตามแนวชายแดน และช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้มีการสุ่มตรวจสถานประกอบการ สถานบริการ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และการป้องกันแบบครอบจักรวาล Universal Prevention อย่างเคร่งครัดด้วย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ยินดีที่หลายประเทศนำระบบการเปิดประเทศแบบปลอดภัยของไทย Test and Go เป็นต้นแบบที่เน้นป้องกันการแพร่เชื้อในประเทศ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประเทศต้นทาง ที่ผ่านมาหลายประเทศชื่นชมความสำเร็จในการเปิดประเทศของไทย โดยที่สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดน้อยลงด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทั้งฝ่ายนโยบายและปฏิบัติ รวมทั้งคนไทยทุกคน และมั่นใจว่าทุกมาตรการและกิจกรรมต่างๆ สามารถเป็นไปได้หากทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งหลังจาก ศบค.ได้ออกข้อกำหนดให้มีการจัดงานเทศกาลปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็จะให้ศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการต่างๆ สำหรับใช้ในงานเทศกาลอื่นๆ เช่น สงกรานต์ต่อไป นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงการเร่งฉีดวัคซีนให้ครบอย่างน้อย 2 เข็ม ซึ่งสามารถป้องกันอาการรุนแรงจากไวรัสโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์ พร้อมฝากเชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 608 เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยความปลอดภัย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.มีมติเห็นชอบการปรับพื้นที่การจัดงานเทศกาลปีใหม่และการสวดมนต์ข้ามปี และการเข้า-ออกประเทศ ดังนี้ 1.เห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวัง 0 จังหวัด, พื้นที่ควบคุม 39 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 30 จังหวัด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 8 จังหวัด โดยมีพื้นที่นำร่องบางพื้นที่ในจังหวัด 18 จังหวัด โดยเพิ่ม จ. ชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวทั้งจังหวัด

2.เห็นชอบการปรับมาตรการเข้าราชอาณาจักร, การพำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox Programme) และการเข้ากักตัว (Quarantine Facilities) ต้องมีระยะเวลาพำนัก/กักตัว 7 วัน, การปรับการตรวจหาเชื้อสำหรับ Test and Go และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox Programme) เป็น RT-PCR ครั้งที่ 1 และยังคงตรวจ ATK ด้วยตนเองครั้งที่ 2

2.1 ปรับกลุ่มประเภทผู้เดินทาง 6 กลุ่ม และกลุ่มประเทศ 4 กลุ่ม ดังนี้

-จำแนกประเภท รูปแบบและเงื่อนไขการเดินทาง-6 กลุ่ม : ได้แก่ 1) Test and Go 2) Sandbox 3) กักตัว 4) ผู้ขนส่งสินค้า ทางบก/เรือ 5) ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ 6) ผู้มีเหตุยกเว้น หรือได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขเฉพาะ และประเทศต้นทาง 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มประเทศ Test and Go (จำนวน 63 ประเทศ/พื้นที่) 2) กลุ่มทุกประเทศ 3) กลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ (มาจากประเทศในทวีปแอฟริกาไม่รวม 8 ประเทศ หรือเคยพำนักในช่วง 21 วันก่อนเดินทาง ได้แก่ Botswana /Eswatini Lesotho Malawi Mozambique Namibia South Africa และ Zimbabwe 4) กลุ่มประเทศเสี่ยงสูง

3.เห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่, พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว สามารถเปิดบริการและบริโภคสุรา ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.64-1 ม.ค.65 ได้ไม่เกิน 01.00 น. ได้เฉพาะร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ เคร่งครัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting), มาตรการสำหรับการจัดงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป โดยผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) พร้อมยกระดับ COVID Free Customer และ COVID Free Environment ผู้เข้าร่วมต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม และมีการตรวจหาเชื้อด้วย ATK (ต่ำกว่า 1,000 คน ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้แล้ว)

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่วนกลาง ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 31 ธ.ค.64 เวลา 22.30 น. กิจกรรมประกอบไปด้วย เจริญจิตตภาวนา และสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า และวัดอรุณราชวราราม วันที่ 31 ธ.ค.64 เวลา 23.30 น. กิจกรรมประกอบไปด้วย เจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า วันที่ 1 ม.ค.65 เวลา 07.00 น. กิจกรรมประกอบไปด้วย ทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ ส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นใน 3 ภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี และภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ส่งเสริมบูรณาการความร่วมมือทางศาสนา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในมิติศาสนา

 

ข่าวจาก : มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ