มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการภายใต้ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายความร่วมมือ (สป.อว) ครั้งที่ 3/2564


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการภายใต้ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีฯ 1 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. ถึง 16.00 น.) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ชั้น 7 ห้อง 240710 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ