กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครตำแหน่งนักวิจัยสนับสนุนโครงการฯ

 

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยสนับสนุนโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ธันวาคม 2564

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 31 /2564 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยสนับสนุนโครงการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982

ตำแหน่ง นักวิจัยสนับสนุนโครงการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในให้ สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
1.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า ประมวล ประเมิน และรวบรวมข้อมูล
1.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
1.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
1.5 มีความรู้ทางกฎหมายทะเลเป็นอย่างดี
1.6 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น ยืดหยุ่น และตั้งใจทำงาน ด้วยความละเอียดรอบคอบ

สมัครด้วยตัวเอง/สมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้
(1) ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ (อาคารถนนศรีอยุธยา) หรือ
(2) ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ [email protected] และให้นำใบสมัครพร้อมเอกสารดังกล่าวข้างต้น มายื่นในวันเข้ารับการสัมภาษณ์

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ