สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 2 อัตรา

 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 ธันวาคม 2564

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา

1. ปฏิบัติงานประจำที่ กลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
2.1 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา
2.2 สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนดได้
2.3 มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
2.4 มีความสามารถในการเพาะ เลี้ยงเซลล์ เตรียมสารเคมี สารละลาย อาหารเลี้ยงเชื้อ ปรับตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้งาน
2.5 มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงาน มีการมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้แรงกดดันที่ดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

2. ปฏิบัติงานประจำที่ กลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน 20,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
– จบการศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง วิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีวเคมี จุลชีววิทยา จุลชีพวิทยาทางการแพทย์ ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ หรือ
2.1 สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนดได้
2.2 มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
2.3 มีความสามารถในการเพาะเลี้ยงเซลล์ เตรียมสารเคมี สารละลาย อาหารเลี้ยงเชื้อ ปรับตั้ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้งาน
2.4 มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงาน มีการมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้แรงกดดันที่ดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ให้ผู้ที่สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในวันที่ 7 – 17 ธันวาคม 2564 ในวันเวลาราชการ โทร. 02-579-5584

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ