สคทช. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 10 อัตรา

 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สํานักงานผู้อํานวยการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 10 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ด้านนโยบายและแผน 1 อัตรา
2. ด้านประชาสัมพันธ์ 3 อัตรา
3. ด้านงานคลังและพัสดุ 3 อัตรา
4. ด้านบริหารงานบุคคล 2 อัตรา
5. ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา

การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
ทางอีเมล [email protected] โดยนําเอกสารฉบับจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์

ทางไปรษณีย์ถึง
สํานักงานผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สํานักงานผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ