เทศบาลตำบลหารเทา รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 13-21ธ.ค.64


 

เทศบาลตำบลหารเทา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลหารเทา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม กฎหมาย
ค่าตอบแทน
– ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
– ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี (1,000 บาท)

2. ตำแหน่ง คนครัว 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การครัวเรือน
ค่าตอบแทน
– ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
– ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี (1,000 บาท)

3. ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค่าตอบแทน
– ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
– ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี (1,000 บาท)

พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และ ทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะของงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการ ทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และระบุว่า “ได้ปฏิบัติงานหรือเคย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี”
ค่าตอบแทน
– ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
– ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี (2,000 บาท)

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับและยื่นใบ สมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 13-21 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 7467 6098 ต่อ 15

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ