สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 ธันวาคม 2564

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่ เว็บไซต์ https://tpso.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า”

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ