มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ 5 อัตรา

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร) 5 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-7428-2107 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครงาน หากภายหลังสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศ รับสมัครงาน จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ