กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริหารเงินทุน สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อัตราค่าจ้าง 15,000บาท (ผู้รับการ บรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินนำสมทบส่งกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละของเงินค่าจ้างตามที่ สำนักงานประกันสังคมกำหนด ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

การรับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารเงินทุน สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ดังนี้ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2430 6865 – 66 ต่อ 1052

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ