มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป


 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน

  • นักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ด้านสาขานิเทศ ศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การจัดการด้านการสื่อสาร การโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ด้านสาขา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีหน่วยการศึกษาด้านวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
  • นักทรัพยากรบุคคล วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ด้านสาขา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัสดุและยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-054244หรือ038-054235

*เปิดรับสมัครจนกว่าจะมีผู้ผ่านการสรรหาครบจำนวน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ