อพท.รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ 2 อัตรา บัดนี้-15ธ.ค.64

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท รับสมัครภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท
โดยกำหนดให้เข้าปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานส่วนกลาง กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาทำการ

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับชาติ และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนานาชาติด้านการท่องเที่ยว
2. บริหารโครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมในการบริหารความสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือเครือข่ายในระดับชาติและระดับสากล
3. แปลเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย)
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในระดับเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
3. มีมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนทักษะด้านการเจรจา การนำเสนอผลงาน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างจังหวัด และต่างประเทศได้

ผู้สนใจสามารถส่งอีเมลแนะนำตนเอง พร้อมกับประวัติ (Resume) ผลการศึกษา (Transcript) และคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ TOEIC, TOEFL, ILETS มาที่ email: [email protected] ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ