ปปง. เปิดขายทอดตลาดที่ดิน-ห้องชุด พระเครื่องดัง ทรัพย์สินอื่นเพียบ

ปปง. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดใจกลางสุขุมวิท ติดรถไฟฟ้า เครื่องประดับ พระเครื่องดัง และทรัพย์สินอื่น 14 ธ.ค.นี้

วันที่ 7 ธ.ค.2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2565 และครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ เวลา 10.00 น. ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้เป็นทรัพย์สินประเภทที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องประดับ นาฬิกา พระเครื่อง และโทรศัพท์มือถือ รวม 75 รายการ ดังนี้

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2565 จะดำเนินการในเวลา 10.00 น. เป็นทรัพย์สินประเภทที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 8 รายการ โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ เช่น 1.บ้านพร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 17512 เลขที่ดิน 607 เนื้อที่ประมาณ 55 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 80/98 ม.10 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ราคาเริ่มต้น 1,895,400 บาท

2.ที่ดินโฉนดเลขที่ 1102 เลขที่ดิน 48 หน้าสำรวจ 738 เนื้อที่ 43 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ราคาเริ่มต้น 7,290,000 บาท 3.ห้องชุดเลขที่ 96/89 ชั้น 18 อาคาร เอ ชื่ออาคารชุดไบรท์ สุขุมวิท 24 ทะเบียนอาคารชุด 10/2555 บนที่ดินโฉนดเลขที่ 207887 ต.คลองตัน (คลองตัน) อ.คลองเตย (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 88.11 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 13,518,000 บาท

3.สร้อยคอเกลี้ยงทองคำ ลายเกลี้ยง น้ำหนักประมาณ 76.1 กรัม 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 134,800 บาท 4.กรอบทองคำหุ้มพระพิมพ์สมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เลี่ยมทอง 1 อัน ราคาเริ่มต้น 10,300 บาท 5.พระสมเด็จ (ของแท้) พระรุ่นใหม่ กรอบทองคำแท้ 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 2,200 บาท และ 6.จี้ขอบทองรัชกาลที่ 5 ราคาเริ่มต้น 4,700 บาท

สำหรับราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณและทองคำแท่งตามราคาข้างต้นเป็นการกำหนดราคาเริ่มต้น ในวันที่ 19 พ.ย.2564 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันพิจารณากำหนดราคาเริ่มต้นเป็นเกณฑ์ หากราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน

คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณใหม่ ตามราคารับซื้อทองคำแท่งที่สมาคมค้าทองคำประกาศในวันที่ดำเนินการขายทอดตลาดในกรณีทรัพย์สินเป็นทองคำแท่งให้คณะกรรมการขายทอดตลาดปรับราคาตามราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันขายทอดตลาดทรัพย์สินประกอบคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้ง 2 ครั้ง สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้
ในวันที่ 13 ธ.ค.2564 เวลา 09.30-16.00 น. ตามสถานที่ที่กำหนดดังนี้ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2565 ทรัพย์สินลำดับที่ 1 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 102378, 104780-104784 และโฉนดที่ดิน เลขที่ 50290 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ทรัพย์สินลำดับที่ 2 ณ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 71865 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม, ทรัพย์สินลำดับที่ 3 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 17512 สิ่งปลูกสร้างเลขที่ 80/98 ม.10 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก, ทรัพย์สินลำดับที่ 4 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 13544 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
(ข้อเท็จจริง เป็นตำบลนายายอาม),

ทรัพย์สินลำดับที่ 5 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 1102 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี, ทรัพย์สินลำดับที่ 6 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 1333 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี, ทรัพย์สินลำดับที่ 7 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 23740 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา และทรัพย์สินลำดับที่ 8 อาคารชุดไบรท์ สุขุมวิท 24 ทะเบียนอาคารชุด 10/2555 ห้องชุดเลขที่ 96/89 ชั้น 18 อาคาร เอ ต.คลองตัน (คลองตัน) อ.คลองเตย (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ทรัพย์สินลำดับที่ 1-3 และลำดับที่ 8 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนวันเปิดให้ดูสภาพทรัพย์สิน เพื่อประสานเปิดให้ดูสภาพทรัพย์สิน ในวันที่ 13 ธ.ค.2564 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2565 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ปปง. 1710

 

ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ