องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน 35 อัตรา

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งที่รับสมัคร 10 ตำแหน่ง รวม 35 อัตรา ดังนี้

1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 3 อัตรา

4 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 12 อัตรา

2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

1. ตําแหน่งนักการ 1 อัตรา

2. ตําแหน่งคนงาน 3 อัตรา

3. ตําแหน่งคนงาน (ภารกิจซ่อมถนน) 7 อัตรา

4. ตําแหน่งคนงาน (ภารกิจเจาะบ่อน้ำตื้น)  1 อัตรา

5. ตําแหน่งยาม 1 อัตรา

6. ตําแหน่งภารโรง (เงินอุดหนุน) 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครฯ สามารถรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 13 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) (แต่งกายชุด สุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ