เทศบาลเมืองสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 44 อัตรา

 

เทศบาลเมืองสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 ธันวาคม 2564

เทศบาลเมืองสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 44 อัตรา

1.1.1 สำนักปลัดเทศบาล 2 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร (รหัส 01) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (รหัส 02) 1 อัตรา

1.1.2 สำนักคลัง 3 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง (รหัส 03) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (รหัส 04) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (รหัส 05) 1 อัตรา

1.1.3 สำนักช่าง 5 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (รหัส 06) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รหัส 07) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (รหัส 08) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (รหัส 09) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล (รหัส 10) 1 อัตรา

1.1.4 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (รหัส 11) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (รหัส 12) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (รหัส 13) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (รหัส 14) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รหัส 15) 1 อัตรา

1.1.5 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 4 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างศิลป์ (รหัส 16) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (รหัส 17) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รหัส 18) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (รหัส 19) 1 อัตรา

1.1.6 สำนักการศึกษา 9 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (รหัส 20) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (รหัส 21) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (รหัส 22) 4 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (รหัส 23) 3 อัตรา

1.1.7 สำนักการประปา 7 อัตรา
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (รหัส 24) 2 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (รหัส 25) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (รหัส 26) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (รหัส 27) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง (รหัส 28) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (รหัส 29) 1 อัตรา

1.1.8 กองสวัสดิการสังคม 5 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (รหัส 30) 4 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (รหัส 31) 1 อัตรา

1.1.9 กองการเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (รหัส 32) 2 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร (รหัส 33) 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รหัส 34) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ดูในประกาศ)

ตั้งแต่วันที่ 15-23 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ