เช็กเลย! สอบ. ทดสอบประสิทธิภาพ หน้ากากอนามัยใช้การแพทย์ ผ่านเกณฑ์แค่ 3 ยี่ห้อ

สภาองค์กรณ์ของผู้บริโภค เปิดเผยผลการทดสอบ หน้ากากอนามัย แบบใช้ครั้งเดียว 60 ยี่ห้อ

โดยแบ่งเป็นระดับการใช้งาน 3 ระดับคือ

1.ระดับการป้องกันการใช้งานทั่วไป

2.ระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และ ระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม

3.ระดับใช้งานเพื่อปกป้องทางเดินหายใจ ชนิดกรองอนุภาค ที่ระบุมาตรฐาน N95 หรือ KN 95

ระดับการป้องกันการใช้งานทั่วไป มอก.2424-2562 กำหนดให้หน้ากากอนามัย มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ค่าผลต่างความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H2O/cm2 (ค่าผลต่างความดันจะมีผลในเรื่องการหายใจ)

จากผลการทดสอบพบว่า มี 3 ยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว คือ

1. ยี่ห้อ LOC : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.36 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 1.80 บาท

2. ยี่ห้อ Medicare Plus : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.02 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 2.50 บาท

3. ยี่ห้อ Iris Ohyama : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.47 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.90 บาท ซึ่งยี่ห้อดังกล่าวเป็นยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแต่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา เนื่องจากมีการโฆษณาว่ามีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (PFE 99%) แต่ผลทดสอบที่ออกมาของยี่ห้อดังกล่าวนั้นมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค 0.1 ไมครอน เพียงร้อยละ 97.47

ส่วนยี่ห้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับหน้ากากอนามัยระดับใช้งานทั่วไป มีจำนวน 11 ยี่ห้อ ได้แก่

1. Zion : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.05 มีค่าผลต่างความดัน 6.22 ราคาประมาณ 1.70 บาท

2. Lepono : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.84 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 2.50 บาท

3. Bestsafe : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.38 มีค่าผลต่างความดัน 6.18 ราคาประมาณ 1.70 บาท

4. I-Tec : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.09 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.40 บาท

5. 3M : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.91 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท

6. Asproni : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.70 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 7.30 บาท

7. Fidens (กล่องชมพูขาว) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.23 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 2 บาท

8. Life Mask : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.88 มีค่าผลต่างความดัน 6.22 ราคาประมาณ 1.70 บาท

9. Microtex : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 91.34 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 1.40 บาท

10. Lanzhi : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 89.15 มีค่าผลต่างความดัน 1.04 ราคาประมาณ 1.70 บาท

และ 11. Yamada : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.49 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 2 บาท

ระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และ ระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) กำหนดให้หน้ากากอนามัยมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ค่าผลต่างความดันไม่เกิน 5.0 mm H2O/cm2 (ค่าผลต่างความดันจะมีผลในเรื่องการหายใจ)

จากผลการทดสอบ พบว่า มียี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 3 ยี่ห้อ ได้แก่

1. ยี่ห้อ Nam Ah : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.55 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 1.70 บาท

2. ยี่ห้อ Double A Care : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.04 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท

3. ยี่ห้อ TCH : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.19 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 1.80 บาท

ส่วนยี่ห้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับหน้ากากอนามัยระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม มีจำนวน 24 ยี่ห้อ ได้แก่

1. Next Health : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.70 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคา 2 บาท

2. Union Beef : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.63 มีค่าผลต่างความดัน 8.29 ราคา 19.50 บาท

3. Fidens (กล่องชมพูเข้ม) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.62 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.40 บาท

4. Live SEF : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.92 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.50 บาท

5. Welcare : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.91 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.50 บาท ซึ่งเป็นหนึ่ง 1 ใน 60 ยี่ห้อ ที่ระบุว่าได้รับมาตรฐาน มอก. 2424 – 2562

6. Nice Mask : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.43 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 2 บาท

7. Topvalue Bestprice : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.29 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 3.20 บาท

8. Medimask : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.05 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคา 2.40 บาท

9. Betex : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.72 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.20 บาท

10. Fresh Plus (กล่องสีฟ้า) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.62 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 1.80 บาท

11. เคนโกะ : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.40 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 4.90 บาท

12. G lucky : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.92 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.20 บาท

13. Hyguard : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.85 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.40 บาท

14. Hi-care : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 93.90 มีค่าผลต่างความดัน 2.07 ราคา 3.30 บาท

15. Fresh Plus (กล่องสีเขียว) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.10 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 1.80 บาท

16. Fresh Plus (กล่องสีน้ำเงิน) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.81 มีค่าผลต่างความดัน 6.22 ราคาประมาณ 1.80 บาท

17. KSG (ซองเขียวเข้ม) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.46 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคา 2.50 บาท

18. KF (ซอง) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.88 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.50 บาท

19. Miss Med : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.78 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 1.90 บาท

20. Exta : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.73 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท

21. KF (กล่อง) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.50 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 2.20 บาท

22. Watsons : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.36 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 2 บาท

23. Nice Mask (กล่องสีเขียวอ่อน) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.19 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 1.70 บาท

และ 24. Safe & Care : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.94 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท

 

ข่าวจาก : sanook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ