ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน 14 อัตรา

 

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการ และลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 ธันวาคม 2564

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

1. ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 วุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2 มีใบประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล
3 มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4 ต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่งวิสัญญีพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,000 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น

2. ตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
2 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ตามที่กฎหมายกำหนด
3 หากมีประสบการณ์ที่ตรงหรือเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,000 บาท ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับ ตำแหน่ง ที่จะบรรจุ โดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

***
ประกาศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือเภสัชกร สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนตอนปลาย
2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันส่งใบสมัคร
3 มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือเภสัชกรหรือเกี่ยวข้องกับงานบริการผู้ป่วย ในโรงพยาบาล

สมัครทาง website ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://hospital.wu.ac.th/hr/#/  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-17 ธันวาคม 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: