เทศบาลตำบลนาทวี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

 

เทศบาลตำบลนาทวี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลนาทวี การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาทวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ 4 อัตรา
1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติงาน (ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)ไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในการงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะที่ได้ปฏิบัติงานและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติงาน (ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)ไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในการงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะที่ได้ปฏิบัติงานและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,400 บาท และได้รับเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติงาน (ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในการงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะที่ได้ปฏิบัติงานและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา
1. ตำแหน่ง คนงาน งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง) 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000 บาท และได้รับเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ในงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ตำแหน่ง คนงาน (กวาดขยะ) 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000 บาท และได้รับเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้ดี มีความขยัน อุตสาหะ รับผิดชอบ และความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

3. ตำแหน่ง ภารโรง (บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา) 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000 บาท และได้รับเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ดี มีความขยัน อุตสาหะ รับผิดชอบ และความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาทวี ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานอัตรากำลังและสรรหา ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ