สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ปวส./ป.ตรี

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

  • 1) พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ) 1 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.พิจารณาแล้ว ทางคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ
  • 2) พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 8 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา
  • 3) พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา
  • 4) พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวในต่างจังหวัดได้
  • 5) พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ทางการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • 6) พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา
  • 7) พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ทางคอมพิวเตอร์ หรือ สารสนเทศ

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ