กรมการเงินทหาร รับสมัครสอบบรรจุพนักงานการเงิน วุฒิ ปวช./ปวส.

 

กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญชี กรมการเงินทหาร (กลุ่มงานบริการ) เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง – 30 กันยายน พ.ศ.2567

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมการเงินทหาร ชั้น 1 อาคารหมายเลข 4 กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึงวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 0900 ถึง 1500 น. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2504 ทางเว็บไซต์ของกรมการเงินทหาร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ