ตร.ทุ่มงบ30ล้าน ซื้อแก๊สน้ำตา สารเคมีโฟม ปืนใหญ่เสียง อุปกรณ์ปราบม็อบ

ตร.ทุ่มงบ 30 ล้าน ซื้อแก๊สน้ำตา-สารเคมีโฟม ปืนใหญ่เสียง อุปกรณ์ปราบม็อบ

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564 เว็บไซต์กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

โดยพบว่ามีรายการที่น่าสนใจ คือการจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมฝูงชน 1.รายการสารเคมีโฟม ด้วยวิธีการคัดเลือก โดยทำสัญญากับบริษัท (สงวนชื่อ) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน 195,000 บาท เฉลี่ยลิตรละ 3,500 บาท

2.รายการแก๊สน้ำตาและสีย้อม ด้วยวิธีการคัดเลือก โดยทำสัญญากับบริษัท(สงวนชื่อ) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน 23,166,000 บาท แก๊สน้ำตาเฉลี่ยลิตรละ 4,470 บาท และสีย้อมลิตรละ 343 บาท

3.อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนสนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชนในที่สาธารณะ ด้วยวิธีการคัดเลือก โดยทำสัญญากับบริษัท(สงวนชื่อ) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 7,118,000 บาท แบ่งเป็น อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล(LRAD) ชุดละ 5,558,000 บาท และอะไหล่ซ่อมแซม ชุดละ 156,000 บาท


ทั้งนี้รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นถึง 30 กว่าล้านบาท คาดว่าเพื่อนำมาใช้ทดแทนส่วนที่ใช้หมดไปกับการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ