ศาลจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

 

ศาลจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564

สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูล การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,550 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ศาลจังหวัดสตูล หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูล อาคารศาลจังหวัดสตูล ชั้น 2 เลขที่ 1 ถนนสินีวิถี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พร้อมเอกสาร หลักฐานตามข้อ 5.1 ถึง 5.4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ จนถึงเวลา 16.30 นาฬิกา

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ