มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครตำแหน่งบุคลากร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่งบุคลากร วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,020.-บาท

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านรัฐศาสตร์ หรือด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  • เพศ ชาย/หญิง
  •  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://job.rmuti.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ