ถึงป.ป.ช.แล้ว! ดีเอสไอ หอบสำนวนคดี เสาไฟกินรี พบเชื่อมโยงขบวนการ

วัชรินทร์ อัยการร่วมสอบคดี เสาไฟกินรี เผย ดีเอสไอ ส่งสำนวน 27 เเฟ้มให้ ป.ป.ช. พบความเชื่อมโยงขบวนการทำให้รัฐเสียหาย เตรียมขยายผลต่อ

วันที่ 1 ธ.ค.2564 นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 2 ที่ปรึกษาคดีพิเศษที่ 54/2564 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้งของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีมูลน่าเชื่อว่าอาจเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ เปิดเผยว่า


ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้รับคดีกรณีร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี พร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งของ อบต.ราชาเทวะ (คดีพิเศษ ที่ 54/2564) ซึ่งสอบสวนเกี่ยวกับ บริษัท บางกอก ฯ (ผู้ชนะการประมูล) และ บริษัทมหาสารคาม จำกัด และ บริษัทสุราษฎร์ธานี จำกัด

นายวัชรินทร์ กล่าวต่อว่า คดีดังกล่าว อธิบดีดีเอสไอได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ ผอ.กองคดีความผิดเกี่ยวกับกันเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และแต่งตั้งตน เป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษ ตามมาตรา 30 แห่งพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 โดยการสอบสวน ได้รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาที่บริษัทมีพฤติการณ์ในการตกลงร่วมกันในการเสนอราคา

เพื่อประสงค์ที่จะให้ประโยชน์ แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิในการทำสัญญาของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการ เอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ อันอาจเป็นความผิดตามมาตรา 4 มาตรา แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

นายวัชรินทร์ กล่าวอีกว่า ซึ่งขณะนี้ดีเอสไอได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 27 แฟ้มไปยัง คณะกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนกล่าวหาผู้บริหารอบต.ราชาเทวะ กระทำการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกันและความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องดำเนินการในคราวเดียวกันด้วย ตามมาตรา 30 วรรค 2 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

โดยการสอบสวนของดีเอสไอได้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับ ป.ป.ช. ที่จะสามารถเชื่อมโยงถึงขบวนการ ตั้งแต่ผู้กำหนดงบประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นคนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ที่ร่วมฮั้วประมูล ทำให้รัฐเสียหายจากโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการขยายผลในทุกองค์การที่เกี่ยวข้องกับตัวประเทศอีกด้วย

สำหรับ นายวัชรินทร์ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 2 เป็นอัยการมือสอบสวน ฝีมือดี หลายหน่วยงานภาครัฐได้เคยขอตัวไปเป็นที่ปรึกษากฎหมาย เเละร่วมสอบสวนหลายคดี เคยได้รางวัลอัยการดีเด่น จบหลักสูตรเอฟบีไอ จากสหรัฐ รุ่นเดียวกับ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อดีตอธิบดีดีเอสไอ

 

ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ