สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครตำแหน่งนิติกร 11 อัตรา บัดนี้-7 ธ.ค.64

 

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ธันวาคม 2564

สำนักงานศาลยุติธรรม การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่งนิติกร 11 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,950.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งนิติกร ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลได้ที่ https://op.coj.go.th หรือ https://patsadu.coj.go.th และจัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 5.2 ถึง ข้อ 5.4 เป็น PDF file ไปที่ E – mail : [email protected] ตามวิธีการสมัครแนบท้าย ประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ