มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา บัดนี้-15 ธ.ค.64

 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 9/2564

1. อาจารย์ วิชาเอกการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

2. อาจารย์ วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา วุฒิ ป.โท สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

3. อาจารย์ วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.โท สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

4. อาจารย์ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา วุฒิ ป.โท สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา


5. อาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์

6. อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. อาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

9. นักวิชาการศึกษา ประจำโรงพยาบาลสัตว์เพื่อชุมชน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร

10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

11. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.4 ขึ้นไป สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กำหนดรับสมัครในวันที่ 1- 15 ธันวาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือ สมัครทางไปรษณีย์

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ