มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา





 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 35,700 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 29,750 บาท

1. การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. ศิลปศึกษา 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาวิชาศิลปศึกษา ศิลปกรรม,ทัศนศิลป์, การออกแบบหรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และ การสื่อสาร

3. การปกครองท้องถิ่น 2 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาวิชารัฐศาสตร์,สื่อสารการเมือง, หรือสาขาวิชาอื่นที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

4. การพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน,พัฒนามนุษย์,พัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาอื่นที่ตรงหรือ สัมพันธ์กับสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

5. การจัดการสารสนเทศ 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


6. ภาษาไทย 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โท/เอก สาขาภาษาไทย,ภาษาศาสตร์, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร,ภาษาและวรรณคดีไทย,ภาษาไทย (คติชนวิทยา) โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย,ภาษาศาสตร์, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร,ภาษาเพื่อการพัฒนา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ภาษาไทย

7. การจัดการ 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่ตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8. การตลาด 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โท สาขาวิชาการตลาด/บริหารธุรกิจ

9. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรม การผลิต,เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,การจัดการวิศวกรรม,การจัดการเทคโนโลยี อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

11. เทคโนโลยีการจัดการ อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, สาขาโลจิสติกส์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://raceapp.nstru.ac.th/home/regist/ ตั้งแต่วันที่ 3-12 ธันวาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ