สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครตำแหน่งนักบัญชี บัดนี้-13 ธ.ค.64

 

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564

สถาบันการบินพลเรือน  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
(ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือทางอื่น ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้


คุณสมบัติอื่นๆ ประกอบการพิจารณา
1. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีความรู้ด้านภาษีอากร
3. มีความสามารถในการใช้ Personal Computer เช่น Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป หรือ ต้นทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำนวน 30 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ