ศูนย์เอราวัณ ขยายเวลารับสมัครพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ 4 อัตรา

 

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ธันวาคม 2564

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ 4 อัตรา
ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ปฏิบัติงานเป็นผลัด ๆ ละ 6 ชั่วโมง (08.00 – 16.00 น. , 16.00 – 24.00 น., 00.00 – 08.00 น.)

ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันทำการของเดือนนั้นๆ
มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 2 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,900.- บาท
– มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,960.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม ประกาศนี้ ครบถ้วนภายในปรากฏว่าวันปิดรับสมัคร หากภายหลังผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายใดมี คุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 220 7570 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ