ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา





 

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ม.3 ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2564

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565


1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราค่าตอบแทน เป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราค่าตอบแทน เป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึง 14 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 13.00 นาฬิกา เว้า ณ กองบัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ