รถไฟลาว-จีนวิ่งฉิว บนพื้นราบ 200 ก.ม.ต่อชั่วโมง และ 160 ภูดอยสูงชัน

รถไฟลาว-จีนวิ่งฉิว บนพื้นราบ 200 ก.ม.ต่อชั่วโมง และ 160 ภูดอยสูงชัน

รถไฟลาว-จีนวิ่งฉิว – สำนักข่าวสารประเทศลาว รายงานว่าขณะนี้โครงการก่อสร้างรถไฟลาว-จีนสำเร็จแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ หลังใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี โดยวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2558 เริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2559 และจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ธ.ค.2564 ที่จะถึงนี้

โครงการรถไฟลาว-จีนเป็นรถไฟระดับมาตรฐานชั้น 1 ประเภทเส้นทางเดี่ยว ช่วงเส้นทางบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ถึงเมืองวังเวียง แขวงเวียงจัน เป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน และช่วงเส้นทางเมืองวังเวียงถึงนครหลวงเวียงจันเป็นพื้นที่ราบ จึงกำหนดความเร็วสำหรับขบวนรถไฟโดยสารในพื้นที่ภูเขาสูงชันไว้ที่ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนพื้นที่ราบตั้งแต่สถานีวังเวียงถึงสถานีนครหลวงเวียงจัน จะใช้ความเร็ว 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ขณะที่ขบวนรถไฟสำหรับขนส่งสินค้ากำหนดความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นระบบขับเคลื่อนรถไฟ รองรับน้ำหนักการขนส่งสินค้าได้ถึง 3,000 ตัน ในระยะเริ่มต้น และจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ตันในระยะยาว

เส้นทางรถไฟลาว-จีนมีความยาวทั้งสิ้น 426.5 กิโลเมตร จากสถานีเมืองบ่อเต็นถึงสถานีนครหลวงเวียงจันมีความยาว 417 กิโลเมตร สถานีนครหลวงเวียงจันอยู่ที่บ้านโคกสะอาด เมืองไซทานี ห่างจากสถานีรถไฟเวียงจันใต้ ท่านาแล้ง ซึ่งเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟไทย 9 กิโลเมตร มีสะพานรถไฟ 170 แห่ง ยาว 69.20 กิโลเมตร สะพานข้ามแม่น้ำโขง 2 แห่งที่แขวงหลวงพระบาง อุโมงค์ 75 แห่ง ยาว 197.6 กิโลเมตร ในจำนวนนี้มีอุโมงค์ยาวกว่า 7 กิโลเมตร 7 แห่ง และอุโมงค์ยาวที่สุด 9.50 กิโลเมตร

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ