สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป


 

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเป็นไปตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป ( 1 อัตรา ) ดังนี้
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงินและการธนาคารและสาขาบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point
3. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 3-5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2564 ในวัน เวลา ราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ