อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 3 อัตรา

 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 ธันวาคม 2564

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาชีวเคมี และชีวเคมีและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรม อาหาร / สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ / สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ / สาขาวิชาวัสดุ ศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลาสมาจะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ)
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ่าน และเขียน ได้ในระดับดี
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ยืดหยุ่น สามารถทำงานเป็นทีม และเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ ได้รวดเร็ว
– สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือปฏิบัติงานวันหยุดราชการได้
– มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตในการบริการ สามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ดี – – สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานได้เป็นอย่างดี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของอุทยานฯ สามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูล ใบสมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th/hr
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ