ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

 

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2564

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.)
เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กราฟิกดีไซเนอร์ และ เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล. โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ (ระยะเวลาในการจ้างงานถึง 30 กันยายน 2565)

**รายละเอียดเฉพาะตำแหน่งงาน**
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา: วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ บัญชี การประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– งานเอกสาร การเขียนหนังสือราชการ
– งานการเงินและบัญชี
– ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
– การจัดประชุม/การจัดนิทรรศการ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้

2. ตำแหน่ง กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer)
วุฒิการศึกษา: วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย
– ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Motion Graphic / Infographic และอื่น ๆ
– ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้
– สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามได้
*หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ*

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ (GIS)
วุฒิการศึกษา: วุฒิปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์กายภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สํารวจภูมิประเทศโดยใช้ระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System : GPS)
– การจัดทำ จัดเก็บ คัดลอก บันทึก และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้าระบบคอมพิวเตอร์
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้
– สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามได้
*หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ*
**อัตราเงินเดือน ระดับปริญญาตรี 15,000-20,200 บาท**

สนใจสมัครงานได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEue0oXsekSJwDSeQ5VMJcn2oxz1wN3TJtjlYMbrmbUAqrCA/viewform
สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติม โทร 053-917742 หรือ Email: [email protected]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ