รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล รับสมัครงาน15อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี

 

 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน)

  • นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา ปวส.เวชระเบียน หรือประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่า 2 ปี หรือวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  • เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่ง หรือหลายวิชาดังกล่าว หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  • เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
  • พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ม.6 ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอ่านภาษาอังกฤษออกได้
  • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิ ม.6/ปวช. มีใบรับรองแพทย์ (รบกวนให้ตรวจตาบอดสีให้เรียบร้อย) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี ใบอนุญาตขับรถยนต์ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามกฎหมายกำหนด
  • พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานที่จะเรียนรู้งานในหน้าที่ ได้รับวุฒิ ม.6/ปวช.หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน/ได้รับใบประกาศนียบัตรพนักงานช่วยเหลือคนไข้ /พนักงานช่วยการพยาบาล
  • พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ม.6/ปวช.

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ