เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 12 อัตรา





 

เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีวุฒิ
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

2) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ
1) พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง) (สำนักปลัดเทศบาล) 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,400.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้มีทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ และ จะต้องมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม มีความชำนาญงานในหน้าที่และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำ กว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานในลักษณะงานนั้นๆ สำหรับตำแหน่ง งานที่ใช้ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ประเภทชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3) ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (กองการศึกษา) 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,400.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี และ ทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้อง สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งจะ ระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป
1) คนงาน (สำนักปลัดเทศบาล) 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ในตำแหน่ง คนงานทั่วไป และมีร่างกายแข็งแรง สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี

2) คนงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ในตำแหน่ง คนงานทั่วไป และมีร่างกายแข็งแรง สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี

3) คนสวน (กองช่าง) 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ในตำแหน่งคนสวน และมีร่างกายแข็งแรง สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี

4) คนงานประจำรถขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีความเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

5) ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา) 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับเอกสาร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!