องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (งานเวชกิจฉุกเฉิน) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบท้ายประกาศนี้ ได้ทาง www.phraepao.go.th “หัวข้อ ข่าว/ประกาศ งานสรรหาบุคลากร” โดยให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงใน ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนสมบรูณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
1. ผู้ประสงค์จะยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร 1 ชั้น 3) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ยื่นได้ในวันและเวลาราชการ หรือ
2. ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 ให้วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบพนักงานจ้าง” โดยจะ ถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร ไปรษณีย์ต้นทางต้องประทับตรารับฝาก ภายในวันที่เปิดรับสมัครถึงวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5452-4199 หรือ 062-3104-813

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ