เปิดขายแล้ว! พันธบัตร ‘ออมไปด้วยกัน’ ดอกเบี้ยสูงสุด ร้อยละ 3 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

เปิดขายวันนี้! พันธบัตร ‘ออมไปด้วยกัน’ ดอกเบี้ยสูงสุด ร้อยละ 3 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกัน” วงเงินรวม 70,000 ล้านบาท ให้กับประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

เริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท – ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

1. จำหน่ายให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. – 3 ธ.ค.2564 วงเงิน 55,000 ล้านบาท 2 รุ่นอายุ ได้แก่

รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 2.10 ต่อปี

รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

ทั้ง 2 รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำหน่ายทั้งในช่องทาง CounterInternet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

2. จำหน่ายให้แก่นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564 วงเงิน 15,000 ล้านบาท

รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนจำหน่ายเฉพาะช่องทางCounter ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามวิธีการจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ