ศวอ.ทอ. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างกลโรงงาน


 

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และค่าครองชีพ พิเศษ เดือนละ 2,000 บาท

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานช่างกล โรงงาน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบัน การศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง การปฏิบัติงาน และมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า)

สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 8969 หรือ 0 2534 8975

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ