สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)

1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
(2) มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
(3) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่


2. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(2) มีความรู้เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงต่าง ๆ เช่น งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ เบื้องต้น
(3) มีบุคลิกภาพดี

สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขานุการกรม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ