มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์งานสารบรรณจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถปฏิบัติงาน และทำงานล่วงเวลาในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้
– หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– หากมีประสบการณ์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– และสวัสดิการอื่นๆ สัญญาจ้าง

ระยะเวลาการจ้างในแต่ละสัญญากำหนดคราวละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน โดยให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการ ตำรวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงาน รัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือพนักงานในภาคเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ค้ำประกันการทำงานในวงเงิน 15,000 บาท
กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ต้องค้ำประกันการทำงานด้วยเงินสด ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ซึ่งการใช้เงินสดค้ำประกันจะต้องนำเงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกันในวันที่ทำสัญญาจ้าง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-0674 – 7 ต่อ 446, 02-909-1434 หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.uac.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ(ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 100 ปีฯ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ