สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 73 อัตรา บัดนี้-13 ธ.ค.64

 

สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 73 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ธันวาคม 2564

สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร (อัตราเงินเดือน ไม่รวมค่าครองชีพ)
1.1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) 20 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690.-บาท
1.2 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.-บาท
1.3 ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถกวาดและดูดฝุ่น) 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690.-บาท
1.4 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 37 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,640.-บาท
1.5 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.-บาท
1.6 ตำแหน่งนายท้ายเรือ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.-บาท
1.7 ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,190.-บาท
1.8 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.-บาท
1.9 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.-บาท
1.10 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.-บาท
1.11 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.-บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อ่านออก เขียนได้มี ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความชำนาญงานในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพ แข็งแรง

ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานทั่วไป

 • แต่งตั้งจากผู้เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือ
 • มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • แต่งตั้งจากผู้เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภท 2 จากกรมขนส่งทางบก

ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 • แต่งตั้งจากผู้เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภท 1
 • เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รบการจ้างและแต่งตั้งเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ต้องทำ หนังสือค้ำประกันความเสียหายในวงเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือมีบุคคลค้ำประกัน ซึ่งต้อง เป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญงานหรือระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ผู้สมัครตำแหน่งนายท้ายเรือ

 • แต่งตั้งจากผู้เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตขับเรือตามกฎหมาย
  ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม ประกาศนี้ ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัครหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานในการสมัครเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ