องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงาน 36 อัตรา

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษา วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท

2. ตำแหน่ง พนักงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

3. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้ว เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการขับรถยนต์ จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม และต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนด ให้ถูกต้อง ตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ดังกล่าวจริง เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง รวม 25 อัตรา
1. ตำแหน่ง คนงาน 24 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

2. ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ำ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลเบื้องต้น
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท

**หมายเหตุ สมัครได้คนละไม่เกิน 1 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่ กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!