ศฝช.อุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครพร้อม รายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ Utt_Soonfhuk.com หรือขอรับใบสมัคร ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ โดยยื่นใบสมัครและ หลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-5559-6005 เว้นวันหยุดราชการ และ วันนักขัตฤกษ์

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ