คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิสัญญีวิทยา

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิสัญญีวิทยา 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จะต้องส าเร็จการศึกษาดังนี้
– ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
– ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
– ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
– มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาที่จะมอบหมายให้สอน
หรือทำวิจัยและ
– สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9835 หรือสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ Website www.med.tu.ac.th ประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ